Tidsfrister

Kunder med årsmva:
 • Bilag fra 1. januar til 30. april leveres innen 10. mai.
 • Bilag fra 1. mai til 31. august leveres innen 10. september.
 • Bilag fra 1. september til 30. november og det som skal lønnsinnberettes leveres innen 5. januar.
 • Bilag for desember leveres så raskt som mulig eller senest 1. februar.
 • Årsoppgjørsopplysninger samt siste rest av bilag må være levert innen 1. februar.
Kunder med 2-månedlig mva
 • 1. termin januar – februar 10. mars
 • 2. termin mars – april 10. mai
 • 3. termin mai – juni 5. august
 • 4. termin juli – august 10. september
 • 5. termin september – oktober 10. november
 • 6. termin november – desember 10. januar

Lønnsbilag skal leveres 5 virkedager før lønningsdag.
Innleveringsfrist for fakturagrunnlag er løpende før fakturering.